DELFT - MKB-Nederland vindt dat het kabinet het begrotingstekort best mag laten oplopen. Op die manier kan het kabinet de economie een impuls geven. Dat heeft voorzitter H. de Boer van de organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven woensdag gezegd, vooruitlopend op overleg met het kabinet donderdag.

De Boer vindt de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet te stringent. Volgens hem hebben de coalitiepartijen afgelopen voorjaar nogal boekhoudkundige afspraken gemaakt. "Door toedoen van VVD-leider Zalm hebben ze vooral over financiën gesproken. Ze hebben te weinig gekeken naar de uitwerking", aldus de Boer, die spreekt van de 'financiële gevangenismuurtjes van Zalm'.

De ondernemersorganisatie MKB-Nederland wilde tot dusver juist lagere tekorten bij de overheid. Die hoeft dan minder rente te betalen en dus minder belasting te heffen. De Boer wijst er nu op dat Europa een hoger begrotingstekort toestaat. Het tekort mag oplopen tot maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (BNP). De nieuwe regering wil niet verder gaan dan een 0,5 procent.

Bonussen

"Per procent tekort komt er 5 miljard euro beschikbaar", berekent De Boer, die twee manieren weet om met dat geld de economie op te peppen. Allereerst kunnen de WW- en WAO-premies op de lonen worden verlaagd. Als de loonsverhoging in de CAO's volgend jaar wordt gematigd, hebben de werknemers toch evenveel te besteden. Als tweede manier pleit De Boer voor investeringen om ambtenaren en de overheid productiever te maken. Bijvoorbeeld door het hoge ziekteverzuim terug te dringen in zorginstellingen en bij de politie. Volgens De Boer kan dat verzuim lager door bijvoorbeeld bonussen te geven aan afdelingen waar het ziekteverzuim daalt. De wachtlijsten worden dan korter en er komt meer blauw op straat. "Omdat er minder vervangers nodig zijn, verdienen die bonussen zichzelf nog terug ook."

De lastenverlichting die het kabinet nu van plan is, noemt de Boer veel te weinig en te onzeker. Het kabinet wil de beoogde 0,5 miljard euro alleen vrijgeven als de vakbonden hun looneisen matigen. De Boer vindt het niet prettig dat de bonden in zo'n sleutelpositie komen. "Trouwens, zelfs als dat geld er komt is van lastenverlichting eigenlijk geen sprake. De ziekenfondspremies gaan namelijk harder omhoog dan de lasten zouden dalen." De Boer voorspelt dat het kabinet dan tegelijk ruzie krijgt met vakbonden en werkgevers, wat vrij bijzonder is.

De MKB-voorman verwacht donderdag nauwelijks resultaat van het overleg met het kabinet. "Het is weliswaar goed dat we elkaar spreken, maar als ik de brokstukken van het vooroverleg optel, verwacht ik niet dat er iets uitkomt waar de economie behoefte aan heeft."

De Boer is behoorlijk somber over de economie, na de jaren van uitbundige groei. Het verwachte herstel is geringer en komt later dan menigeen had verwacht. Wegens de tegenvallende verkopen en hogere lonen nemen bedrijven amper nog nieuwe werknemers aan. "Ik krijg signalen dat sommige MKB-ondernemers eigenlijk te veel mensen op de loonlijst hebben. De werkgevers zien het nog even aan, maar als de economie volgend jaar opnieuw tegenzit, vallen er ontslagen."

Loonkosten

De werkgeversvoorman doelt vooral op de loonkosten. Die zijn in het afgelopen halfjaar nog niet gematigd, vindt hij. Bovendien krijgen bedrijven extra loonkosten door hogere pensioenpremies, omdat de pensioenfondsen verliezen lijden op de aandelenbeurzen. Die hogere pensioenkosten kunnen volgens De Boer zomaar 1 procent van de loonkosten zijn.

Om de economie weer op gang te helpen, wil de werkgeversvoorzitter dat de loonsverhoging volgend jaar onder de inflatie blijft. Dat betekent dat werknemers hooguit 1,5 à 2 procent loonstijging krijgen, verwacht hij nu. De werkgeversvoorman voorziet namelijk dat de inflatie verder afzwakt dan het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend. Het CPB kwam uit op 2,5 procent. "De vraag naar producten neemt volgend jaar waarschijnlijk verder af. Dat dempt de prijzen."

De Boer, die binnenkort het 100-jarig bestaan van MKB-Nederland viert, was overigens door zowel CDA als LPF gepolst om minister van Economische Zaken te worden. Het CDA mocht echter geen minister van Economische Zaken leveren. Daarna wees hij een verzoek van de LPF af. De Boer was eigenaar van een economisch adviesbureau. Hij heeft dat verkocht en is sinds 1998 voorzitter van MKB-Nederland. Bij de werkgeversorganisatie zijn 125 branches en 400 ondernemersverenigingen aangesloten. Die vertegenwoordigen samen .000 bedrijven met 2,8 miljoen werknemers.