NEW YORK - De dure olie vormt dit jaar een rem op de groei van de werkgelegenheid over de hele wereld. De hoge olieprijs scheelt ongeveer 4 miljoen banen, zo heeft de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in een rapport laten weten. Dit jaar bedraagt de groei 1,6 procent tegen 1,8 procent in 2004.

De ILO heeft becijferd dat er dit jaar ongeveer 44,8 miljoen arbeidsplaatsen bijkomen. Vorig jaar waren het er 48,9 miljoen. De organisatie heeft haar rapport opgesteld voor de topconferentie over armoedebestrijding van de Verenigde Naties, die deze week in New York plaatsvindt.

De hoge olieprijzen treffen de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara op de korte termijn het hardst. De voedselprijzen gaan omhoog, evenals de kosten van vervoer en productie. "Wie op de rand van de armoede zit, loopt het risico volledig in de armoede te worden teruggeworpen door de extra kosten", meent de ILO.