Het basispakket van de zorgverzekering zal in 2020 een aantal uitbreidingen bevatten. Zo wordt onder meer de logeervergoeding toegevoegd, schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg maandag in een brief naar de Tweede Kamer.

Volgens Bruins draagt de verruiming bij aan de beschikbaarheid van "passende en doelmatige zorg".

De logeervergoeding is met name bedoeld voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum.

"Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald. Steeds heen en weer rijden is enorm belastend. Mensen kiezen er dan vaak voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij een beroep doen op hun zorgverzekering,” schrijft Bruins.

Naast de logeervergoeding, voor mensen die ver van huis worden behandeld maar niet zijn opgenomen, wordt ook de specialistische zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten aan het basispakket toegevoegd.

In 2021 wordt het basispakket daarnaast aangevuld met andere specifieke patiëntgroepen, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Eind juni buigt de Tweede Kamer zich over de verruiming van het basispakket. Het eigen risico blijft met 385 euro gelijk.