Patiënten wachten vaak te lang op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) die zij nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandag in de monitor contractering ggz 2019. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de ggz moeten daarom beter met elkaar en met patiënten communiceren.

"We zien dat mensen als gevolg van patiëntenstops en wachttijden niet altijd terecht kunnen op de plek van hun voorkeur en dat het voor hen onduidelijk is wat ze dan kunnen doen", stelt de Nza.

Mensen die op zoek zijn naar een zorgaanbieder, komen er veel tegen die een patiëntenstop hebben ingesteld omdat ze geen plek meer hebben. Het gaat hierbij om ruim een derde van de instellingen en twee derde van de vrijgevestigden, ggz-aanbieders die niet in loondienst maar zelfstandig werken.

Deze vrijgevestigde zorgaanbieders moeten hierover meer duidelijkheid bieden aan patiënten, zegt de NZa. Een derde van de aanbieders verwijst een patiënt nu namelijk niet door naar een andere aanbieder of naar de zorgverzekeraar als ze te weinig plek hebben, terwijl dit wel verplicht is.

Zorgaanbieders zien op tegen administratieve lasten

Patiënten weten vaak ook niet wat de gevolgen zijn als ze naar een aanbieder gaan die geen contract heeft met hun verzekeraar. Dat moeten de zorgverzekeraars beter gaan uitleggen, vindt de autoriteit.

De contracten tussen zorgaanbieders en -verzekeraars zijn ook een aandachtspunt. "Alleen als zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek zijn, kunnen ze afspraken maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organisatie en de juiste zorg op de juiste plek", aldus de NZa.

Vooral verzekeraars zouden zich de komende jaren beter moeten inzetten voor het sluiten van contracten. Zorgaanbieders zien volgens de autoriteit namelijk vaak op tegen de administratieve lasten van deze contractering, die vooral voor vrijgevestigden erg ingewikkeld is.

Snellere doorverwijzing bij omzetplafonds

Zorgverzekeraars zouden omzetplafonds verder beter in de gaten moeten houden. Zorgaanbieders spreken met hen vaak zo'n plafond af, dat een maximum aan declaraties betekent.

Als dit plafond is bereikt bij een aanbieder, zouden verzekeraars volgens de NZa patiënten sneller door moeten verwijzen naar een andere zorgaanbieder.