Een zogenoemd schokfonds in de eurozone kan de welvaart in Europa verhogen, maar is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) maandag in een rapport.

Een schokfonds zou lidstaten bij economische schokken helpen met leningen of uitkeringen. Het fonds zou te hulp schieten als de werkloosheid in een land flink oploopt.

Voor een schokfonds is meer solidariteit nodig dan waarvoor nu draagvlak lijkt te bestaan, denkt het CPB. Het kan wel een verzekering bieden tegen grote economische schokken in landen.

Een schokfonds met leningen voegt volgens het planbureau weinig toe ten opzichte van leningen op de markt. Een fonds dat uitkeringen verstrekt, zou meer toevoegen.

Niet noodzakelijk voor voortbestaan van de euro

Het opzetten van een Europees fonds is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro. Er zijn alternatieven, zoals het "vervolmaken" van de bankenunie en de kapitaalmarktunie.

Daarnaast kunnen schokken worden opgevangen door nationaal begrotingsbeleid en kunnen landen in noodgevallen een beroep doen op de uitzonderingsclausules van de Europese begrotingsregels.

Ook is er het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het financiële noodfonds waar lidstaten geld kunnen lenen als zij door een te grote overheidsschuld in de problemen komen.