DEN HAAG - Automobilisten met een dieselauto zijn maandelijks met de huidige hoge brandstofprijzen ruim 33 euro duurder uit. Bij gemiddeld gebruik was de dieselrijder begin dit jaar ongeveer 1800 euro op jaarbasis kwijt, nu is dat 2200 euro.

Een benzinerijder is voor zijn gemiddeld 13.000 kilometer per jaar nu 295 euro meer kwijt, bijna 25 euro extra per maand.

Extra compensatie

Staatssecretaris Wijn (Financiën) heeft de berekeningen maandag naar de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van vragen van SP en de Groep Nawijn. Die bepleiten extra compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen als gevolg van de hoge olieprijs.

Begroting

Het kabinet presenteert volgende week de begroting voor volgend jaar met daarin een lastenverlichtingspakket van 1,5 miljard euro. Het heeft bovendien aangekondigd de ontwikkeling van de koopkracht van burgers goed in de gaten te zullen houden. "Het kabinet is niet blind voor de hoge olieprijs", zei premier Balkenende afgelopen vrijdag.

Het overheidsdeel in de brandstofprijs bestaat uit een vast bedrag aan accijns en een BTW-heffing. Het kabinet heeft al besloten de jaarlijkse verhoging van de accijns in 2006 te schrappen. Aan de BTW-heffing kan volgens Wijn niet gesleuteld worden.

Inkomsten

Wijn weerspreekt in zijn brief maandag dat door de hoge olieprijs de overheidskas volloopt met extra inkomsten. De accijnsheffing is een vast bedrag en verandert dus niet bij hogere brandstofprijzen, aldus Wijn. Ook de hogere BTW-opbrengsten leiden volgens Wijn niet automatisch tot meevallers voor de overheid.

Veel auto's worden ingezet voor zakelijk gebruik, waardoor de ondernemer de betaalde BTW kan verrekenen. Ook leiden hoge olieprijzen ook tot lagere economische groei, hogere inflatie, lagere consumptie en als gevolg daarvan ook minder BTW-inkomsten.

Ook de extra inkomsten uit aardgas, die gekoppeld is aan de olieprijs, wegen daar nauwelijks tegen op, aldus Wijn. "Per saldo leidt de hoge olieprijs niet tot betere overheidsfinanciën."