AMSTERDAM - Verlaging van de ziektekosten staat volgens een enquête van het Algemeen Dagblad bovenaan het 'wensenlijstje' van Nederlanders. Onderzoeksbureau Q&A Research ondervroeg 1400 mensen, bijna 80 procent vindt verlaging van ziektekosten de beste vorm van lastenverlichting. Dat meldt het dagblad maandag.

De geënquêteerden werd gevraagd wat voor lastenverlichting zij op prinsjesdag volgende week willen horen van het kabinet. Een verlaging van het btw-tarief van negentien naar zestien procent is volgens de ondervraagden het belangrijkste na verlaging van de ziektekosten. Op de derde plaats staat een lagere inkomstenbelasting.

Ongeveer de helft van de bevolking vindt dat de lastenverlichting netto tussen de honderd en tweehonderdvijftig euro zou moeten bedragen. Nederlanders willen het extra geld vooral gebruiken om te sparen. Meer dan dertig procent van de ondervraagden gaf aan het geld op een spaarrekening te willen zetten. Schulden afbetalen en kleding kopen staan op de tweede en derde plaats.