LONDEN - Nederland stimuleert biobrandstoffen zoals biodiesel voor meerdere jaren, niet alleen voor 2006. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (Milieu) gezegd, in de marge van een EU-vergadering van Milieuministers dit weekeinde in Londen.

Hij reageerde hiermee op uitgelekte onderdelen van de Miljoenennota, die op de derde dinsdag van september naar buiten komt. Daarin wordt gesteld dat de biobrandstoffen in 2006 accijnsvrij zijn. "Maar we gaan niet iets stimuleren en een jaar later niet meer", zei Van Geel. Welke vorm van stimulering dat wordt, wil Van Geel nog niet zeggen.

Milieuvriendelijker biodiesel bestaat uit diesel waarin bijvoorbeeld koolzaadolie is bijgemengd. Dat bespaart uitstoot van broeikasgas CO2 en helpt de landbouw.

Aardolie

Het maakt Nederland ook minder afhankelijk van aardolie. Van Geel: "Ik koop liever koolzaadolie van een boer uit Groningen, Frankrijk of Duitsland dan van een olieboer uit Bahrein."

Verbeteren

Van Geel kondigde ook aan de biobrandstoffen te willen verbeteren. Hij heeft daarvoor acties in petto, die hij op prinsjesdag bekendmaakt. "Van sommige soorten is het milieurendement niet zo hoog", oordeelde Van Geel. "Om veel koolzaad te krijgen gebruiken boeren vaak kunstmest, wat de milieuwinst deels teniet doet. De tweede generatie biobrandstoffen is al veelbelovender."

Van Geel noemde de biobrandstof een belangrijke bijdrage van de landbouw aan de milieubescherming. En de sector doet al zo veel, vindt hij. De uitstoot van schadelijke gassen als methaan en CO2 door veeteelt en glastuinbouw is afgenomen. De sector bedenkt ook zelf nieuwe technieken, zoals kassen die CO2 opnemen van Shell. "We gaan toe naar kassen die energie opleveren in plaats van gebruiken."

Effect

Veel methaan ontsnapt overigens uit het uitdrogend veen, benadrukte Van Geel. Het gaat om 2 procent van alle Nederlandse emissies. "Het effect is driemaal zo groot als we besparen met kerncentrale Borssele", rekende Van Geel voor.