MANCHESTER - Olieproducerende landen en oliemaatschappijen moeten veel meer investeren in het aanboren van nieuwe oliebronnen en het uitbreiden van raffinaderijen. Die oproep hebben de Europese ministers van Financiën zaterdag gedaan, omdat volgens de Britse voorzitter Brown de "stijgende olieprijs een bedreiging vormt voor de economische groei".

Brown zei dat de olielanden en de -bedrijven enorm veel geld krijgen van de consument nu de olieprijs historisch hoog is, en dat de consument mag verwachten dat er nieuwe investeringen komen. De Europese Unie kan die overigens niet afdwingen. Brown vroeg aan de OPEC, het kartel van de belangrijkste olielanden, om al op korte termijn de productie verder te verhogen.

Zuiniger

De maatschappijen moeten ook meer investeren in alternatieve energie, zeggen de ministers verder. De gebruikers van energie moeten zuiniger aan doen.

De EU-ministers herhaalden dat ze de accijnzen op diesel en benzine niet zullen verlagen, al is de verklaring minder hard dan die van de twaalf eurolanden van vrijdag. Dat kwam omdat Polen, geen euroland, onlangs had besloten om de heffingen op brandstof aan te passen. Overigens hebben organisaties van truckers acties aangekondigd in onder meer België om lagere dieselaccijnzen te eisen.

Kunstmatig

Maar volgens minister Zalm is dat "kunstmatig onderdrukken van het proces van vraag en aanbod. Dat maakt het voor de olieproducenten nog makkelijker om de prijzen verder te verhogen." Hij vindt dat de hoge olieprijs moet leiden tot aanpassingen in het verbruik.

De beste manier om de gevolgen van de hoge olieprijs te beperken, is volgens de Europese ministers meer flexibiliteit te brengen in de economie als geheel. "Wij zijn het erover eens dat we Europa moeten uitrusten voor de mondialisering van de economie.

We moeten de arbeidsmarkt en het sociale model moderniseren", concludeerde Brown. De ministers vinden dat de dienstensector in Europa geliberaliseerd moet worden. Ze zeiden in de gemeenschappelijke verklaring echter niet of dat betekent dat een omstreden voorstel dat nu op tafel ligt, werkelijkheid moet worden.