MANCHESTER - De accijnzen op diesel en benzine zullen niet worden verlaagd, ondanks de dreiging in sommige landen met wegblokkades door truckers. De ministers van Financiën van de twaalf eurolanden hebben vrijdag in Manchester herhaald dat er geen fiscale maatregelen komen om het leed van de hoge brandstofprijzen te verzachten.

"Lidstaten moeten geen maatregelen nemen met accijns of BTW", zei voorzitter Juncker van de vergadering van euroministers vrijdag. Wel is het toegestaan om bepaalde mensen, zoals minima, te compenseren voor de hoge stookkosten.

Frankrijk

In de zomer van 2000, toen de dieselprijzen ook al aan het klimmen waren, lagen grote delen van Europa en met name van Frankrijk wekenlang plat doordat transporteurs de doorgaande wegen blokkeerden. Frankrijk ging door de knieën en verlaagde de accijns, waardoor andere landen zich gedwongen voelden dit ook te doen.

Sindsdien proberen de ministers de gelederen gesloten te houden en tegen de buitenwereld te vertellen dat een accijnsverlaging uitgesloten is.

Verantwoordelijkheid

Juncker riep de oliemaatschappijen op om meer te investeren in het vinden en aanboren van nieuwe velden, en in raffinaderijen. Ook vindt hij dat de "olieproducerende landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen".

Mede door de dure olie gaat de economische groei dit jaar in de eurolanden naar gemiddeld 1,2 à 1,3 procent, zei hij verder. Dat is minder dan verwacht.

Hervormingen

De Britse minister Brown, die later vrijdag de vergadering van de 25 EU-landen voorzat, waarschuwde zijn collega's dat Europa gevoeliger is voor de hoge olieprijs dan bijvoorbeeld de VS. Hij riep op tot hervormingen van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. "Ik wil dit weekend een consensus bereiken over tempo en omvang van de hervormingen", zei hij.

Protectionisme (douaneheffingen invoeren om import uit lageloonlanden tegen te gaan) is volgens hem geen oplossing voor de groeiende concurrentie uit alle delen van de wereld. "Er is in protectionisme geen schuilplaats te vinden voor de onvermijdelijke veranderingen."