PARAMARIBO - Met ingang van maandag gaan in Suriname de prijzen voor diesel en benzine met bijna 100 procent omhoog. De raad van ministers heeft dit donderdag in een speciale vergadering besloten. De controle op eventuele wildgroei in de prijsverhogingen in andere sectoren zal volgens de minister Gilds van Handel en Industrie verscherpt worden.

Een liter diesel gaat twee Surinaamse dollar (SRD) kosten. Voor benzine zal de consument drie SRD per liter moeten neertellen. De brandstofprijzen zijn tweeëneenhalf jaar geleden voor het laatst verhoogd.

De regering heeft de nieuwe prijzen in overleg met de oliemaatschappijen vastgesteld. Een aanpassing van de brandstofprijzen, die al maanden in de lucht hing, is nu onvermijdelijk geworden als gevolg van de situatie op de internationale oliemarkt, aldus minister Gilds.

Zijn collega van Financiën, Hildenberg, heeft maatregelen ter compensatie van de gestegen prijzen toegezegd. De regering, die nog maar twee weken aanzit, denkt hierbij aan verhoging van salarissen en pensioenen.

De samenleving is opgeroepen geen brandstof te hamsteren, terwijl op het bedrijfsleven een beroep is gedaan de prijzen van levensmiddelen en andere goederen betaalbaar te houden. De laatste weken is er sprake van soms ongebreidelde prijsstijgingen.

Bij de grenzen van Suriname met Frans-Guyana in het oosten en Guyana in het westen worden maatregelen getroffen om smokkel van brandstof tegen te gaan. In de buurlanden is brandstof veel duurder dan in Suriname.