Trumps importtarieven op Chinese goederen dreigen vooral Amerikaanse consument te raken. Als de handelsoorlog verder escaleert kan het conflict een flink aantal consumentengoederen duurder maken.

Zo worden voor de Amerikaanse consument niet alleen Chinese kleding en tassen duurder door de hogere importheffingen, maar ook brandalarmen, laptops en meubilair (pdf). En dan zijn tot nu toe een groot deel van de consumentengoederen die de VS importeert nog buiten beschouwing gelaten.

Maar als Trump doorzet met een heffing van 25 procent op vrijwel alle Chinese goederen, zoals hij heeft gedreigd, dan zullen steeds meer Amerikanen geconfronteerd worden met hogere prijzen van allerlei producten.

“Onderhandelen met Amerikaans president Trump is net als een wedstrijd tegen Tottenham”
Bert Colijn, econoom ING

Onderzoek naar de eerste golf hogere importtarieven wijst uit dat de extra belasting van 10 procent toen vooral doorgerekend werd aan de Amerikaanse consument. Ook de Amerikaanse importeurs werden soms geraakt, maar buitenlandse exporteurs zouden nog steeds dezelfde prijs krijgen.

69 miljard dollar extra betaald door importtarieven

Een groep economen berekende dat de consument 69 miljard dollar (ruim 61 miljard euro) extra heeft betaald door alle importtarieven die de VS vorig jaar heeft ingevoerd. Hier vallen ook de heffingen op staal en aluminium onder.

Trump claimt juist dat China de heffingen betaalt. Volgens zijn beredenering moeten Chinese bedrijven hun prijzen verlagen om competitief te blijven. Maar waarschijnlijk baseert Trump zich op historische cijfers, vertelde econoom David Weinstein van de Columbia University in New York tegen Bloomberg. In de praktijk blijkt dat Chinese en andere buitenlandse bedrijven hun prijzen niet hebben verlaagd.

Als dieper op de cijfers wordt ingegaan, blijkt ook dat de schade aan Amerikaanse kant vooral wordt geleden in gebieden die Republikeins hebben gestemd. Dit was vooral te wijten aan vergeldingsacties van andere landen die de Amerikaanse agrarische sector op de korrel namen.

Vraag of handelsoorlog verder zal verergeren

Afgelopen nacht werden de importtarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen die de Verenigde Staten importeert verhoogd van 10 procent naar 25 procent. Trump zegt op de overige 350 miljard dollar aan import ook een tarief van 25 procent te willen heffen.

Het kan overigens nog wel weken duren voordat die verhoging te voelen is in de winkels. Vrachten die al zijn vertrokken, vallen nog niet onder het hoge tarief.

De vraag is nog steeds of de handelsoorlog gaat verergeren door de stap van Trump of dat beide partijen alsnog snel tot een akkoord kunnen komen. "Wat er zich binnenskamers afspeelt tussen de VS en China is moeilijk te zeggen, maar het lijkt erop dat dit óf het begin is van een verlenging en verdieping van het conflict óf de laatste felle strubbelingen zijn voordat er een akkoord gesloten wordt", aldus Bert Colijn, econoom bij ING.

"Onderhandelen met Amerikaans president Trump is net als een wedstrijd tegen Tottenham: je denkt dat je rustig op een goed resultaat afstevent en dan gaat het op het eind helemaal mis. Het leek de afgelopen weken alsof de onderhandelingen tot een akkoord zouden leiden, maar vorig weekend draaide de teneur volledig."