De biologische sector is in 2018 verder gegroeid. Sinds 2012 is het aantal biologisch gehouden geiten zelfs meer dan verdubbeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal biologisch gehouden geiten groeide hiermee naar 55.000 dieren in 2018, een kwart meer dan een jaar eerder. De totale omvang van de biologische veestapel groeide in 2018 met 10 procent, naar 3,9 miljoen dieren.

Ook het aantal biologisch gehouden melk- en kalfkoeien, kippen, varkens en rundvee nam in de periode tussen 2012 en 2018 toe. Alleen de schapenstapel nam in die periode af met een derde.

Biologische leghennen zijn de grootste groep. In 2018 waren dit er 3,6 miljoen, waar het in 2017 nog 3,2 miljoen kippen betrof.

Nederland op kop met bio-aardappelen en -groenten

In 2018 werd 3,3 procent van de totale oppervlakte aan landbouwgrond biologisch gebruikt. Dat komt neer op 58.000 hectare. Daarvan bestaat het grootste deel, van ruim 43.000 hectare, uit grasland voor onder meer de biologische melkveehouderij.

Europees gezien loopt Nederland voorop met de teelt van biologische aardappelen en groenten, met respectievelijk 13 en 2,9 procent. In de 28 EU-lidstaten liggen deze gemiddeld op respectievelijk 1,1 en 0,2 procent.

Nederland loopt op het gebied van biologische veeteelt Europees juist achter. Zo wordt in de EU-lidstaten gemiddeld 3,8 procent van de melkkoeien biologisch gehouden, waar dit percentage bij ons op 1,9 procent blijft steken. Oostenrijk loopt juist op kop. Daar wordt meer dan een op de vijf koeien biologisch gehouden.