CULEMBORG - De groeiende werkdruk van beveiligingsmensen op Schiphol kan een gevaar gaan vormen voor de veiligheid van passagiers en de luchthaven zelf. De vakbonden De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben daarom woensdag hun krachten gebundeld om de werkomstandigheden van de bewakers te verbeteren.

Dit Beveiligingsplatform Schiphol wil vooral de grotere particuliere beveiligingsbedrijven bewegen het werk gezonder en veiliger te maken. "Beveiligingsmensen krijgen steeds meer taken. Daardoor loopt de werkdruk op en maken zij te veel overuren", zei bestuurder Arie Kasper van de CNV Dienstenbond.

Zo moeten beveiligers die koffers doorlichten volgens Kasper steeds vaker vier tot vijf uur achtereen werken. Dat is slecht voor hun concentratie, en daarmee voor de kwaliteit van de controles en dus de veiligheid van de passagiers.