DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de verenigde kabelexploitanten (Vecai) om opheldering gevraagd over de verhoging van de tarieven voor kabeltelevisie. De Vecai maakte vorige week donderdag Vecai bekend dat een prijsverhoging van enkele euro's per maand nodig is om het netwerk te moderniseren en meer diensten aan te kunnen bieden.

Volgens de NMa zijn uitlatingen van Vecai-directeur Van Esch in de media aanleiding om opheldering te vragen. Hij maakte bekend dat de prijsaanpassingen via een convenant zullen worden geregeld. De NMa zei vorige week al verbaasd te zijn over de mededelingen van de Vecai. Eerder was afgesproken dat de NMa het convenant van de Vecai eerst zou beoordelen voordat het zou worden gepubliceerd.

De aankondiging van de prijsverhoging leidde vorige week tot een woedende reactie van de Consumentenbond. Die vroeg onder meer om een onderzoek van de NMa. De 'kabelmonopolisten', aldus de bond, gebruiken de kijkers onterecht als investeerders.

Volgens een woordvoerster van de NMa is het te vroeg om te spreken van een onderzoek. "We zullen aan de hand van de informatie die de Vecai ons als antwoord gaat geven, bekijken of het convenant strookt met de mededingingswet. Dat kan aanleidng geven voor een diepere analyse."