DEN HAAG - De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt zevenhonderd bouwbedrijven van overtreding van het kartelverbod bij de aanbesteding van woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen. Dat heeft de kartelwaakhond woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om bedrijven die actief zijn in de zogenoemde burgerlijke- en utiliteitsbouw (B&U). Een aantal van deze bedrijven is eerder bestraft voor soortgelijke overtredingen in de sector grond-, weg- en waterbouw en in de installatiesector.

Volgens de NMA hebben de zevenhonderd bedrijven die het in de B&U-sector op de korrel heeft, zich tussen 1998 en 2002 onder meer schuldig gemaakt aan het onderling afstemmen van hun biedgedrag voorafgaand aan aanbestedingsprocedures. Naast opdrachten voor nieuwbouw ging het ook om orders voor het onderhoud van gebouwen.

Bij zijn onderzoek baseerde de kartelwaakhond zich grotendeels op informatie die 230 bedrijven vrijwillig hadden afgestaan. Dat deden de betrokken bouwers om in het kader van een clementieregeling aanspraak te kunnen maken op een boetevermindering van 30 tot 50 procent.

Summier

Ongeveer 25 bedrijven deden tevergeefs een beroep op deze regeling. De kartelwaakhond wees hun clementieverzoek af omdat de door hen verstrekte informatie te summier was.

De zevenhonderd bouwbedrijven krijgen de kans om mee te doen aan de zogenoemde versnelde sanctieprocedure, waarbij ze afzien van het voeren van individueel verweer. Om meedoen aantrekkelijk te maken, stelt de NMa een boetevermindering van 15 procent in het vooruitzicht. Na bestudering van het collectieve verweer, gaat de NMa over tot het opleggen van boetes per bedrijf.

Eerder werden 345 in de grond-, weg- en waterbouw actieve bedrijven beboet voor in totaal 100 miljoen euro wegens het maken van illegale afspraken. Het totale boetebedrag voor de installatiebranche is nog niet precies bekend, maar ligt volgens de NMa tussen de 35 en 45 miljoen euro.