Het UWV heeft mogelijk fouten gemaakt bij het beoordelen van mensen die in aanmerking komen voor een werkbegeleidingstraject, meldt dagblad Trouw zaterdag. De uitkeringsinstantie zou een deel van de mensen onterecht ondersteuning hebben toegewezen.

De onnodige begeleiding zou zijn toegewezen aan burgers die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Hiermee vallen zij onder de banenafspraak.

Onder deze regeling, die van kracht ging tijdens het ministerschap van Lodewijk Asscher, moet het bedrijfsleven binnen tien jaar 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen.

De mensen met een arbeidsbeperking kunnen daarvoor onder meer gebruikmaken van een jobcoach.

Omdat het UWV een overheidsinstelling is worden de kosten hiervan uit gemeenschapsgeld betaald.

In 2016 deed de controledienst van de uitkeringsinstantie onderzoek naar een aantal dossiers van mensen die vielen onder de banenafspraak. Uit dit onderzoek bleek dat 30 procent van de deelnemers onterecht ondersteuning ontving.

Het UWV kan zich niet volledig vinden in de bevindingen van de controledienst. Wel zou het werken aan de rapportagevaardigheden van haar werknemers.