ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zal de pensioenen de komende jaren niet kunnen verhogen. De kans op kortingen in 2021 is zelfs "reëel", schrijft het fonds in zijn jaarverslag.

ABP is het pensioenfonds voor de overheid en het onderwijs en heeft bijna drie miljoen deelnemers. Er zijn 3.643 werkgevers aangesloten bij ABP.

Hoewel de dekkingsgraad van het pensioenfonds in de eerste drie kwartalen van 104,4 procent naar 105,9 procent steeg, zorgden de ontwikkelingen op de beurzen en de dalende rente voor een daling naar 97,1 procent.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van twaalf maanden, kwam daardoor uit op 103,8 procent. Dat is 0,4 procentpunt onder het wettelijke minimum.

Te lage dekkingsgraad kan tot kortingen leiden

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een pensioenfonds genoeg geld heeft om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te keren. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.

Als de dekkingsgraad te laag uitvalt, dan betekent dat dus dat het fonds niet alle verplichtingen meer kan nakomen. In dat geval kan er gekort worden op de pensioenen, om ervoor te zorgen dat iedereen toch een (weliswaar lager) pensioen krijgt.