Nederland staat binnen de Europese Unie met Tsjechië en Spanje op een gedeelde vijfde plaats als gekeken wordt naar het aandeel zelfstandigen onder het totale aantal werkenden, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Griekenland telt relatief de meeste zelfstandigen. Hier is bijna een op de drie eigen baas.

In Nederland gaat het om 16 procent van het totale aantal werkenden. Dat aandeel is al jaren ongeveer stabiel. Ook in Italië, Polen en Roemenië werken relatief veel mensen als zelfstandige.

In Denemarken, Luxemburg (beide 8 procent), Duitsland en Zweden (beide 9 procent) is zelfstandig ondernemerschap het minst populair. Het gemiddelde in de Europese Unie kwam vorig jaar uit op 14 procent.

De meeste zelfstandigen vallen onder het kopje professionals. Hun werk vereist een hoge mate van professionele kennis en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld fysische of sociale wetenschappen.

Ook werken veel zelfstandigen in de sectoren service en verkoop, ambachtelijke beroepen, land-, bosbouw en visserij en techniek. Ook managers vormen een behoorlijke groep. Deze sectoren zijn samen goed voor 90 procent van het totale aantal zelfstandigen.