De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft boetes van 200.000 euro elk opgelegd aan schadeverzekeraar Vivat en SRLEV, een dochteronderneming van REAAL die levensverzekeringen aanbiedt. De verzekeraars zouden met een reis naar China voor bemiddelaars het provisieverbod en regels omtrent beloning hebben overtreden.

Met de reis naar Peking, die in april 2017 plaatsvond, gingen 35 deelnemers mee. Het betrof medewerkers van financiële dienstverleners waar Vivat en SRLEV mee samenwerkten.

Het doel van de reis was een kennismaking met de Chinese cultuur omtrent zakendoen. Een flink gedeelte van de reis was echter gewijd aan de Chinese Anbang Insurance Group, een Chinese holding die aandeelhouder is van beide verzekeraars.

Volgens de AFM is de reis een niet-toegestane vorm van beloning. Financieel adviseurs en bemiddelaars worden geacht het belang van de klant centraal te stellen, zonder zich te laten beïnvloeden door de aanbieders van verzekeringsproducten.

In het verleden hebben ook financieel adviseurs maatregelen opgelegd gekregen van de AFM voor het overschrijden van het provisieverbod. Volgens een woordvoerder van de waakhond is het aantal overtredingen sindsdien fors teruggelopen.