DEN HAAG - "Het is van groot belang het maatschappelijk verkeer transparantie en zekerheid te bieden. Er is nu behoefte aan een onafhankelijk toezichthoudend orgaan." Dat zei voorzitter T. Coster-Vlot van de Orde van accountants (NOvAA) zaterdag in Den Haag. Zij maakte bekend dat de Orde een raad van extern toezicht gaat instellen die vanaf januari de beroepsgroep controleert.

Verslechterende imago

De NOvAA-accountants werken vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Zij hebben niet te maken met de grote schandalen waarbij allerlei internationale accountbureaus betrokken zijn. Maar volgens Coster-Vlot mogen de AA-accountants niet lijden onder het snel verslechterende imago van de beroepsgroep.

Lang wachten

Bij NOvAA zijn 6500 accountants-administratieconsulenten aangesloten. De organisatie maakt door het instellen van extern toezicht duidelijk niet te willen wachten totdat er overeenstemming is bereikt met het ministerie van Economische Zaken en de registeraccountants in de Nivra. Ministerie en Nivra discussiëren al enige maanden over de instelling van dergelijk toezicht. "Wachten op een dergelijke regeling duurt veel te lang", zegt Coster-Vlot. "Wetgeving kost een jaar of drie."

Boekhoudschandalen

NOvAA en Nivra hebben begin dit jaar al wel een convenant gsloten om de onafhankelijkheid van de accountant te verruimen en te waarborgen. Die nieuwe richtlijn gaat per volgend jaar in. Maar overleg met Nivra om allebei onafhankelijk toezicht in te stellen, is niet gelukt, volgens de NOvAA-voorzitter.

Niet alleen de boekhoudschandalen die zich in de Verenigde Staten afspeelden, zoals rond de Enron-affaire, maar ook het onderzoek naar de bouwfraude in eigen land heeft de NOvAA gestimuleerd snel te handelen.

Valse facturen

De Nivra heeft gezegd de eigen richtlijnen te gaan onderzoeken en waar nodig aan te scherpen. De directe aanleiding vormt de verbazing die bij de buitenwereld is ontstaan over de taak van de externe accountant bij bedrijven. Tijdens de parlementaire enquête naar de bouwfraude bleek bijvoorbeeld dat accountants van grote bouwondernemingen valse facturen niet op het spoor kwamen. Ook had een controlerend accountant de jaarrekening van een bedrijf goedgekeurd ondanks het aantreffen van onregelmatigheden.