Nog elf politiefunctionarissen verdienen meer dan een minister en komen dus boven de norm in de Wet normering topinkomens (WNT) uit. Twee van hen zijn topfunctionarissen, die binnen drie jaar hun inkomen moeten afbouwen tot onder de norm die vorig jaar 189.000 euro bedroeg.

Een deel van de overige negen functionarissen bouwt het loon vrijwillig af, blijkt donderdag uit een Kamerbrief van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Het is onduidelijk hoe groot de groep is die het loon afbouwt en hoelang zij over het afbouwen mogen doen.

In 2013 werd in de WNT vastgelegd dat topfunctionarissen bij de overheid en semipublieke organisaties niet meer mogen verdienen dan een minister.

In 2018 werd in het arbeidsvoorwaardenakkoord van de politie afgesproken dat de WNT-norm ook moet gaan gelden voor politieambtenaren.

In 2018 is het aantal politieambtenaren met een loon dat de norm overschrijdt van 22 naar 11 gedaald.