Laat Eindhoven Airport tot in ieder geval 2022 niet verder groeien dan 41.500 vliegbewegingen per jaar, staat in het advies van Pieter van Geel, dat hij donderdag heeft aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

In het advies staat ook dat het vliegveld moet proberen om de geluidshinder in 2030 met 30 procent te verminderen ten opzichte van dit jaar.

Eindhoven Airport heeft dit jaar een vergunning voor 43.000 vliegbewegingen (starts en landingen), maar de luchthaven heeft laten weten niet die volledige ruimte te gebruiken. Het vliegveld zou maar tot 41.500 vliegbewegingen komen.

Van Geel adviseert dat zo te houden en ook geen geplande vluchten vanaf 23.00 uur te laten vliegen. Zo zouden omwonenden vanaf volgend jaar al meteen minder hinder ervaren.

Luchthaven moet ook geluidshinder verminderen

De luchthaven moet zich tot 2030 ook gaan richten op het verminderen van de geluidshinder, concludeert Van Geel. "Geluidbelasting is de grootste bron van hinder voor de omwonenden."

Waar nu nog wordt uitgegaan van een model waarbij wordt gekeken naar het maximale aantal vliegbewegingen, adviseert Van Geel over te schakelen naar een model waarbij de vermindering van geluidshinder leidend wordt.

Bij het uitgaan van het aantal vliegbewegingen "ontbreekt het aan prikkels voor innovatie en de inzet van de meest stille en schone toestellen", aldus Van Geel. Die nieuwe methode zou vanaf 2022 kunnen ingaan.

Drie manieren om geluidshinder te beperken

Volgens hem zijn er drie manieren om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. Hij doelt op aanpassingen in het aantal vliegbewegingen, het aantal vluchten per dag en de snelheid waarop de vloot van vliegtuigen wordt vernieuwd.

Als de geluidshinder verder wordt teruggebracht dan de norm, dan "ontstaan mogelijkheden om groeipotentieel te benutten".

Juist omdat Eindhoven Airport in een regio ligt waarin veel innovaties worden gedaan, kan de luchthaven als "proeftuin" dienen om de luchtkwaliteit en het geluid in Zuidoost-Brabant te verbeteren. "De talenten en de knappe koppen van de regio kunnen ingezet worden om de luchthaven en de luchtvaart te verduurzamen", schrijft Van Geel.

Directeur Eindhoven Airport vindt normstelling te streng

Joost Meijs, algemeen directeur van Eindhoven Airport, zegt de "denklijn" van het advies van Van Geel goed te vinden. Maar hij vindt dat de "te strenge normstelling voor 2030" het moeilijk maakt om de doelstelling te behalen.

"Volgens het advies is er in 2030 bij 60 procent vlootvernieuwing nog geen ontwikkelruimte voor de luchthaven", aldus Meijs. "Luchtvaartmaatschappijen hebben ontwikkelperspectief nodig als stimulans om als eerste hun nieuwe vliegtuigen op Eindhoven Airport in te zetten. Met de voorgestelde strenge normstelling lopen we het risico achter in de rij te staan in plaats van vooraan. Hierdoor zal de door ons allen gewenste vlootvernieuwing moeilijker op gang komen."