AMSTERDAM - De integratie van allochtonen is van essentieel belang voor de Nederlandse economie. Als in de toekomst tweehonderdduizend niet-westerse migranten deelnemen aan het arbeidsproces stijgt het Bruto Binnenlands Product en dalen de uitkeringen. Dat zei minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) tijdens de opening van het Academisch jaar van de Universiteit van Leiden.

Het verschil in arbeidspositie tussen allochtonen en autochtonen komt volgens Brinkhorst door de moeilijke erfenis die de verzuiling heeft achtergelaten. Door de verzuiling leefden maatschappelijke groepen sterk langs elkaar heen. De Nederlandse tolerantie zorgde daarnaast voor onverschilligheid, zodat verschillen in stand werden gehouden. "Nederland kampt met een 'Embarrassment of Pride'", zei de minister. Er is 'een breed gedeelde trots' nodig om de omgang met migranten tot een succes te maken.

Het verschil tussen allochtonen en autochtonen in Nederland behoort tot het grootste in de westerse wereld. Van de 1,1 miljoen niet-westerse migranten tussen de 15 en 64 jaar heeft de helft een baan, tegen tweederde van de autochtone Nederlanders.