AMSTERDAM - Mensen zijn vaker afwezig op hun werk dan dat ze betaald overwerken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Uit onderzoek blijkt dat Nederland vorig jaar bijna vijf procent minder heeft gewerkt dan was afgesproken met de baas.

Overwerk zorgde voor drie procent extra gewerkte uren. Per saldo is vorig jaar bijna twee procent minder gewerkt dan contractueel was vastgelegd.

Ambtenaren

Ziekte is de meest voorkomende oorzaak van verzuim. Verder komt kort verzuim zoals tandartsbezoek veel voor. Ambtenaren compenseren hun verzuim het minst met overwerk. De vervoers- en communicatiesector heeft juist meer overgewerkt dan dat ze niet aanwezig waren. In deze bedrijfstak wordt bijna acht procent van het aantal overeengekomen uren betaald overgewerkt; bij de overheid is dat nog geen procent.

Daling ziekteverzuim

De recessie, met de daarmee samenhangende terugloop van de werkgelegenheid, zorgt sinds 2001 voor een daling van het ziekteverzuim met ruim een procent. Ook overheidsmaatregelen dragen hieraan bij. Verder wordt in een periode van laagconjunctuur minder betaald overgewerkt. Wel stijgt de hoeveelheid overwerk die wordt gecompenseerd met vrije tijd.