UTRECHT - Rabobank pleit voor maatregelen van het kabinet-Balkenende om het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. "Het kabinet heeft lastenverlichtingen voor de consument in het verschiet, maar vergeet daarbij het bedrijfsleven", aldus de bestuursvoorzitter van Rabobank, Bert Heemskerk maandag.

"Het kabinet kan het MKB stimuleren door bijvoorbeeld verhoging van de belastingvrije voet van 5000 euro tot 10.000 euro. Het bedrijfsleven is uiteindelijk wel de motor van de economie", zo zei de Rabo-topman bij de presentatie van de halfjaarcijfers van zijn onderneming.

Verlaagd

De economen van de coöperatieve bank hebben de raming voor de economische groei in Nederland voor dit jaar opnieuw verlaagd. In juni was de laatste neerwaartse bijstelling.

Rabobank verwacht nu dat de Nederlandse economie dit jaar 0,75 procent groeit, tegen een eerdere verwachting van 1 procent in juni. Toen had Rabobank, in navolging van De Nederlandsche Bank (DNB), zijn groeiraming uit december van 1,5 procent al neerwaarts bijgesteld tot 1 procent. Daarna bleek dat het eerste kwartaal van dit jaar voor de Nederlandse economie veel slechter was geweest dan verwacht. DNB rekent op 0,4 procent groei dit jaar.

Rabobank verwacht dat de economie in de tweede helft van dit jaar voorzichtig aantrekt. Volgens het klassieke herstelpatroon begint de groei van de Nederlandse economie met het opleven van de export, die dit jaar profiteert van de gunstige ontwikkeling van de wereldeconomie. "Ook voor investeringen ziet het er goed uit. Dit beeld van economisch herstel wordt bevestigd door de groei van de zakelijke kredietverlening van Rabobank", aldus Heemskerk. Voor sommige sectoren, zoals de detailhandel, blijft 2005 een moeilijk jaar.

De halfjaarcijfers van de coöperatieve bank leverden maandag geen verrassingen op. De nettowinst kwam uit op 941 miljoen euro tegen 840 miljoen in de eerste helft van 2004. Dat komt neer op een stijging van 12 procent en is conform de langetermijndoelstelling van Rabobank. De winstgroei was vooral te danken aan hogere provisies. De totale baten van de groep stegen over het afgelopen halfjaar met 5 procent tot 5,11 miljard euro.

Heemskerk typeerde de concurrentie op de hypotheekmarkt als moordend en daardoor stonden de rentemarges flink onder druk. "We houden er nog steeds geld aan over, maar de marges worden steeds geringer", aldus de bestuursvoorzitter. Toch nam het renteresultaat met 2 procent toe. Dat kwam door een toename van verstrekte leningen en doordat er veel hypotheken werden overgesloten. Heemskerk is niet bang om marktaandeel te verliezen. "We willen coûte que coûte marktleider blijven."