Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat in beroep tegen het Europese besluit om pulsvisserij te verbieden, schrijft ze in een brief aan Nederlandse pulsvissers.

Afgelopen dinsdag stemde het Europees Parlement met 571 stemmen voor en 60 stemmen tegen in met het verbod.

De vergunningen van een deel van de Nederlandse pulsvissers loopt eind mei al af en worden daarom niet verlengd. Een groep van 22 kotters mag tot 1 juli 2021 doorgaan met pulsvissen, pas dan gaat het Europese verbod in.

Een derde groep van twintig kotters doet mee aan wetenschappelijk onderzoek naar pulsvissen. Minister Schouten wil dat deze groep doorgaat met pulsvissen tot het eind van dit jaar, omdat de conclusies van het onderzoek gebruikt kunnen worden in het beroep tegen de Europese Unie.

Bij pulsvissen worden vissen met elektrische schokjes opgeschrikt en zo in een net gedreven. Het is een alternatief voor boomkorvissen, waarbij met een net over de bodem wordt geschraapt. Nederlandse vissers hebben miljoenen euro's geïnvesteerd in de eerste visvorm. In Europa bestaat onenigheid over welke vorm van vissen de minste milieuschade met zich meebrengt.

Minister Schouten schrijft dat de beroepsprocedure enkele jaren kan duren en dus op korte termijn niets verandert voor de kotters.