De Algemene Rekenkamer is kritisch op de informatievoorziening over de zogeheten revolverende fondsen die de overheid heeft opgericht. In de laatste jaren is de omvang van alle fondsen samen naar 3,6 miljard euro gegroeid, maar de informatievoorziening is niet meegegroeid.

Zo is er niet één minister verantwoordelijk voor het complete overzicht, is er geen specifieke regelgeving en is er maar beperkt zicht op de fondsen vanuit de Tweede Kamer, stelt de Algemene Rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd onderzoek.

Een revolverend fonds wordt opgericht door de overheid om projecten van particulieren of bedrijven te financieren die anders misschien geen financiering kunnen krijgen. Zo zijn er fondsen voor energiebesparende maatregelen of om handel te drijven met ontwikkelingslanden.

De lenende partij betaalt het bedrag terug tegen relatief gunstige voorwaarden, waarna het geld weer kan worden uitgeleend om nieuwe projecten te financieren. Zo blijft het geld als het ware ronddraaien.

Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er intussen minstens dertig van dit soort publieke fondsen.

Maar volgens de rekenkamer kan de Tweede Kamer haar budgetrecht nu niet goed uitvoeren. De Algemene Rekenkamer stelt voor om bijvoorbeeld één minister verantwoordelijk te maken voor de revolverende fondsen. Ook kan de informatievoorziening worden verbeterd.