De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam wil nog een onderzoek naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank op 1 februari 2013.

In een eerder stadium schatten deskundigen de werkelijke waarde van alle effecten en vermogensbestanddelen van SNS Reaal en SNS Bank op 814 miljoen euro.

Maar volgens de Ondernemingskamer moeten de uitgangspunten voor deze waardering worden aangepast of is er meer toelichting nodig.

"Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet", aldus de Ondernemingskamer.

SNS Reaal werd in 2013 genationaliseerd door de overheid omdat het concern anders zou omvallen. Investeerders zagen hun beleggingen in rook opgaan en stapten naar de rechter.