DEN HAAG - Biodiesel en andere milieuvriendelijker brandstoffen zijn volgend jaar accijnsvrij verkrijgbaar bij de tankstations. Het kabinet zal in 2006 geen belasting heffen op de biobrandstoffen, zo bevestigden ingewijden rond het kabinet in een reactie op berichtgeving hierover in De Telegraaf zaterdag.

De maatregel wordt op prinsjesdag bij de presentatie van het Belastingplan 2006 officieel bekendgemaakt. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal het kabinet 70 miljoen euro uittrekken om het gebruik van biobrandstoffen op deze manier te stimuleren.

Koolzaadolie

Biobrandstoffen zijn zonder accijnsverlaging wat duurder dan gewone diesel en benzine. Biodiesel bijvoorbeeld is diesel vermengd met een deel koolzaadolie. Door die toevoeging is de brandstof duurder. De (deels) natuurlijke brandstoffen zijn aantrekkelijk omdat een auto op biodiesel minder CO2 en roet uitstoot.

Met het aanstaande belastingvoordeeltje beoogt het kabinet de Nederlandse autorijders en de sector vertrouwd te maken met biodiesel en 'biobenzine'. Het gaat vooral om "oefenen" met de natuurlijke brandstoffen. De maatregel moet ook de ontwikkeling van de "tweede generatie biobrandstoffen" bevorderen.

EC

De Europese Commissie maande Nederland en zeven andere lidstaten kort voor de zomer al vaart te maken met de biobrandstoffen. Het gebruik ervan in Nederland loopt ver achter op het schema, dat in Europees verband is afgesproken. In 2010 moet 5,75 procent van de brandstoffen biologisch zijn. Niet alleen omdat auto's hierop schoner en zuiniger rijden, maar ook omdat biodiesel Europa minder afhankelijk maakt van de olieproducerende landen.

Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italie, Polen, Belgie en Zweden stimuleren de natuurlijke diesels en benzines al via een lagere accijns.