De kosten van de zorg voor de Nederlandse samenleving stijgen voor alle deelsectoren, ondanks bezuinigingen en andere beleidsmaatregelen. Dat meldt Intrakoop, inkoopcoöperatie van de zorg, op basis van een analyse van zo'n twaalfhonderd jaarverslagen van zorgorganisaties tussen 2011 en 2017.

De omzet van bijna alle deelsectoren van de zorg, van ziekenhuizen tot gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT), nam in die periode toe van 53,5 miljard naar 61 miljard euro. Omzetgroei betekent in dit geval een stijging van de kosten voor de samenleving.

Alleen de GGZ zag een krimp van 200 miljoen euro. Ziekenhuizen zagen juist de grootste omzetstijging, van bijna 30 procent. De omzet van deze zorginstellingen groeide van 21,3 miljard euro in 2011 naar bijna 27,5 miljard euro in 2017.

'Kosten blijven naar verwachting verder stijgen'

De zorgkosten zouden volgens Intrakoop alleen maar verder stijgen, onder meer door de vergrijzing en duurdere behandelingen. "Dit onderschrijft nog eens het belang van meer samenwerking, ook buiten de grenzen van de eigen zorgorganisatie, en op meer terreinen dan inkoop. Zodat we samen de zorg betaalbaar houden", betoogt bestuurder Frank Kaptein.

Volgens Intrakoop hebben zorgorganisaties goed gewerkt aan financiële buffers. De solvabiliteit van alle deelsectoren nam in de getoetste periode met 30 tot 40 procent toe. Alleen de geestelijke gezondheidszorg blijft iets achter, met 23,7 procent. Zorgorganisaties houden meer eigen vermogen achter de hand omdat banken voorzichtiger zijn met het verstrekken van financieringen.

Duur tijdelijk personeel

Wat verder opvalt, is dat onder personeel het ziekteverzuim weer iets toeneemt. Daardoor moeten instellingen vaker duurder tijdelijk personeel inhuren. Hierdoor neemt het aandeel van kosten voor PNIL (personeel niet in loondienst) toe tot 24,3 procent van de totale loonkosten. In de ouderenzorg is het ziekteverzuim met 6,4 procent het hoogst.

Inkoopkosten van zorginstellingen nemen voor bijna elke sector jaarlijks met 0 tot 2 procent toe. Bij ziekenhuizen is die stijging met 4 procent nog iets hoger, mede door duurdere medicijnen.

De investeringen van zorginstellingen dalen verder. Organisaties zijn voorzichtiger met hun uitgaven, en dat geldt voor elke sector.