De Nederlandse zeevisserij heeft in 2018 minder schol en tong gevangen, maar wel bijna twee keer zoveel garnalen. Toch bleef de garnalenomzet ongeveer gelijk door een lagere prijs, maakt Wageningen Economic Research (WUR) vrijdag bekend.

De kleinere vangsten van schol en tong werden deels gecompenseerd door hogere prijzen. In totaal voerde de kottersector, vooral dankzij de grote aanvoer van garnalen, 6 miljoen kilo meer aan dan in het voorgaande jaar.

De kottervloot zag de nettowinst wel met 13 procent dalen naar ongeveer 54 miljoen euro. Dat kwam onder andere door de hogere olieprijs.

De totale brandstofkosten voor de Nederlandse kottervloot kwamen uit op ongeveer 55 miljoen euro. Dat komt neer op 18 procent van de totale opbrengst.

Vissers vrezen Brexit en verbod op pulsvisserij

Ondernemers in de visserij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in hun vloot. In 2018 ging het om ongeveer 43 miljoen euro aan investeringen in groot onderhoud, verbetering, aankoop en nieuwbouw van schepen.

Vissers zijn wel onzeker over de toekomst. Zij vrezen negatieve gevolgen van de Brexit en het verbod op de pulsvisserij.

Ook de aanlandplicht, bescherming van natuurgebieden en aanleg van windmolenparken kunnen de vissers in de problemen brengen.