De Europese mededingingsautoriteit heeft autofabrikanten BMW, Daimler en Volkswagen beschuldigd van een samenzwering waarmee ze duurzame, uitstootbeperkende technologie voor auto's tegenhielden.

Volgens de EU werden de illegale afspraken gemaakt tussen 2006 en 2014, tijdens technische bijeenkomsten van de autobouwers. Het zou gaan om systemen die uitlaatgassen schoner maken.

"Daimler, Volkswagen en BMW hebben mogelijk concurrentieregels overtreden. Daardoor hebben Europese klanten niet de kans gehad een auto aan te schaffen met de best mogelijke technologie", zegt Margrethe Vestager van de Europese mededingingsautoriteit.

Hiervoor kunnen zware straffen opgelegd worden. EU-boetes kunnen oplopen tot wel 10 procent van de jaarlijkse omzet van een bedrijf.

Daimler, dat de illegale afspraken aan het licht bracht, zegt te verwachten geen boetes te krijgen.

De EU kijkt in het bijzonder naar samenzwering rondom technologie waardoor uitlaatgassen van dieselauto's minder stikstofoxide bevatten (AdBlue), alsmede een filter dat de uitstoot van schadelijke deeltjes bij benzineauto's beperkt, het zogenoemde Otto-deeltjesfilter.