Het Europees Parlement heeft donderdag officieel ingestemd met minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof. Ook krijgen vaders en lesbische moeders recht op minimaal tien dagen partnerverlof. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zegt vrijdag hier "netjes aan te gaan voldoen".

Nederlandse ouders hebben nu al recht op onbetaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen in totaal zes maanden verlof opnemen, totdat een kind acht jaar is.

De EU wil met de twee maanden betaald ouderschapsverlof de zorgtaken binnen het gezin beter verdelen. De hoogte van het bedrag moet daarom op "adequaat niveau" zijn om een "fatsoenlijke levensstandaard" te behouden. De lidstaten bepalen zelf de hoogte van het bedrag en door wie dit uitgekeerd zal worden.

Het betaalde ouderschapsverlof komt boven op het partnerverlof, dat de EU heeft vastgesteld op tien dagen. Begin 2019 is het verlof voor Nederlandse vaders en lesbische moeders al verhoogd van twee naar vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 komen hier nog eens vijf weken bovenop, tegen 70 procent van het salaris.

De komende maanden gaat minister Koolmees kijken hoe de geplande uitbreiding van het partnerverlof in elkaar gevlochten kan worden met het ouderschapsverlof, om zo aan de Europese eisen te voldoen. Nederland heeft drie jaar om de nieuwe richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten.

Overigens stemde Koolmees zelf tegen de work-life balance-richtlijn. Hij vindt dat dit een zaak van nationale overheden en niet van Europa is.