De impact van de Nederlandse luchtvaart op het klimaat zal de komende dertig jaar verdubbelen als er geen extra beleid wordt gemaakt, zegt Natuur & Milieu dinsdag. De milieuorganisatie baseert zich op twee onderzoeken die CE Delft en Royal HaskoningDHV in opdracht van Natuur & Milieu deden.

Uit het rapport van Royal HaskoningDHV blijkt dat de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart te verlagen beperkt zijn.

In het onderzoek van CE Delft valt te lezen dat het aantal passagiers bij gelijk beleid van 76 miljoen in 2017 naar 165 miljoen in 2050 zal stijgen.

Dit zou volgens de onderzoeken tot een stijging van de CO2-uitstoot van 12 megaton in 2017 naar 23 megaton in 2050 leiden, uitgaande van een efficiëntiewinst van 0,7 procent per jaar.

Europese vluchten vallen binnen emissierechtensysteem

Ongeveer 7 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland is nu te wijten aan de luchtvaart. Naast CO2 stoten vliegtuigen echter ook andere schadelijke stoffen uit, zoals waterdamp, roet, stikstof, koolwaterstof en zwavel. De uitstoot van roetdeeltjes en waterdamp op grote hoogte versterkt het broeikaseffect.

Om de CO2-uitstoot van vliegreizen te beperken, vallen vluchten binnen de Europese Unie nu al binnen het emissierechtensysteem van de EU. Dit betekent dat er een prijs betaald moet worden voor elke ton CO2 die een vlucht uitstoot.

De relatief veel vervuilendere internationale vluchten vallen hier echter niet onder. Ook krijgt de luchtvaart volgens Natuur & Milieu te veel gratis rechten om CO2 uit te mogen stoten.