Het UWV heeft ten onrechte voor "honderden miljoenen" euro's aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald, stellen drie verenigingen van verzekeringsartsen maandag. In een gezamenlijke brief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven ze dat de keuring op arbeidsongeschiktheid niet juist is uitgevoerd.

Volgens de GAV, NOVAG en NVVG zouden verpleegkundigen de mate van arbeidsongeschiktheid hebben beoordeeld, terwijl zij hier niet voor zijn opgeleid.

Het gaat om de zaak van een Gronings UWV-kantoor, waar de dossiers van 2.880 mensen werden beoordeeld door verpleegkundigen. De verpleegkundigen merkten tweeduizend mensen als langdurig en volledig arbeidsongeschikt aan, waardoor zij een uitkering krijgen tot hun pensioen.

De verenigingen noemen de omvang van deze groep "volstrekt ongeloofwaardig". Het gaat om een aandeel van 78 procent, terwijl gewoonlijk slechts 20 procent wordt beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt.

Niet alleen het UWV zou hierdoor meer uitkeren dan nodig. "Ook voor
private verzekeringen, waarvan sommige UWV-volgend zijn, heeft dit grote maatschappelijke en financiële consequenties", stellen de verenigingen.

Verenigingen vrezen dat fouten nog meer geld gaan kosten

Afgelopen week meldde minister Koolmees al in een Kamerbrief dat er in deze Groningse zaak fouten zijn gemaakt. Hij stelde hierin ook dat de fouten inmiddels hersteld zouden zijn.

De GAV, NOVAG en NVVG vrezen desondanks dat de werkwijze van het UWV nog niet goed aangepast is en dat de fouten de samenleving nog meer geld zullen gaan kosten. "Wij zouden de minister adviseren een volledig onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren en de beroepsverenigingen daarbij te betrekken."