Nederlanders voelen zich steeds minder verantwoordelijk voor 'mens, maatschappij en milieu'. In de loop der jaren is de verantwoordelijkheid in de ogen van de Nederlander verschoven naar bedrijven en de overheid, aldus het rapport Maatschappelijk Imago Monitor van adviesbureau This Is Why.

70 procent van de Nederlanders vindt dat bedrijven zich verantwoordelijk moeten voelen voor een duurzame wereld, 5 procentpunt hoger dan tien jaar geleden, blijkt uit de representatieve steekproef onder 4.600 respondenten. De overheid wordt nog altijd gezien als hoofdverantwoordelijke (80 procent).

De verschuiving komt vooral doordat Nederlanders zelf vinden dat ze genoeg doen. 57 procent van de respondenten vindt dat burgers en consumenten een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, ten opzichte van 73 procent in 2011 (het jaar van de eerste meting).

Ook het idee dat de overheid steeds minder taken op zich neemt, zorgt ervoor dat men vindt dat bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus het onderzoek. Het aantal respondenten dat zich kon vinden in die stelling, groeide van 43 procent in 2009 tot 51 procent in 2019. 31 procent van de burgers is zelf bereid meer bij te dragen om het gat van de overheid op te vullen.

Weinig vertrouwen in bedrijven

Volgens Bas van Haastrecht van This is Why is de uitkomst van het rapport te verklaren. Burgers hebben ook meer op hun bordje gekregen, volgens hem: "Meer mantelzorg, de energietransitie, langer doorwerken. Tegelijkertijd hebben ze het idee dat bedrijven hun verantwoordelijkheid ontlopen of zien ze die opnieuw in de fout gaan."

Hoewel er veel verantwoordelijkheid bij bedrijven wordt gelegd, hebben maar weinig mensen ook het vertrouwen dat zij de juiste intenties hebben. In 2009 wantrouwde 31 procent van de respondenten de goede intenties van bedrijven. Inmiddels ligt dat percentage op 39 procent. 12 procent van de respondenten zegt de goede bedoelingen van bedrijven wel te vertrouwen.