DEN HAAG - Minister Dekker van Volkshuisvesting noemt het "niet aanvaardbaar" dat enkele woningcorporaties het salaris van hun directeuren en bestuurders niet bekend willen maken. De instellingen moeten daarom onder de nieuwe wet gaan vallen die publieke instellingen dwingt de lonen openbaar te maken. Dat heeft de bewindsvrouw maandag geschreven in een opiniestuk in de Volkskrant.

"De corporaties werken met maatschappelijk kapitaal. Daarbij past een gematigd salarisniveau, juist voor directie en bestuur", stelt Dekker. "De weg van de zelfregulering blijkt - alle beloftes ten spijt - niet tot voldoende resultaat te leiden." Zij vervolgt: "Er is voor mij op dit moment geen aanleiding om de corporaties buiten de werkingsfeer van deze wet te houden."