Als je online een matras koopt en de beschermfolie verwijdert, waarna je er enkele nachten op slaapt, mag je het van het Europees Hof alsnog retour sturen. Dat oordeelt de gerechtelijke instelling woensdag in een zaak die werd aangespannen door een consument.

Mensen hebben in het algemeen het recht om online aangekochte spullen terug te sturen binnen veertien dagen. Dat geldt echter "om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne" niet voor producten die verzegeld waren, en door de koper zijn uitgepakt en misschien zelfs gebruikt.

Het Hof oordeelt nu dat deze voorwaarde niet voor matrassen geldt. "Zoals bij een kledingstuk kan worden aangenomen dat de handelaar in staat is om de matras door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop", aldus het oordeel. Daarbij zou geen afbreuk worden gedaan aan de gezondheids- en hygiëne-eisen.

De zaak kwam bij het Hof nadat een consument een matras voor 1.094,52 euro kocht via de website van slewo, een Duitse online handelaar. De man haalde de folie van het bed, en stuurde het daarna retour. De winkel weigerde echter om het bedrag terug te geven, en beriep zich op de Europese richtlijn. De Duitse rechter vroeg vervolgens aan het Europees Hof om toelichting op die richtlijn.