Donderdag 6 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Woningbouw,

CPB: Stimuleer woningbouw door gemeente mee te laten profiteren

Gemeenten hebben te weinig prikkels om met bouwplannen voor nieuwe woningen in te stemmen, schrijven onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB). De nieuwbouw van woningen kan gestimuleerd worden als lokale overheden meeprofiteren van de plannen.
Door NU.nl

De opstellers van het maandag gepubliceerde rapport merken op dat het vergroten van het aantal bouwlocaties belangrijk is om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren.

Maar nu is er nog weinig stimulans voor gemeenten om nieuwe plannen toe te staan. Bestaande bewoners zitten er vaak niet op te wachten en de gemeente zelf verdient er niet aan.

Verder stellen de gemeentebesturen wel hoge eisen aan de kwaliteit van woningen en de locatie. "Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen", aldus de onderzoekers.

Te lage inschatting woningvraag

Ook opperen de wetenschappers om de rol van de provincie bij nieuwbouw te verkleinen. Provinciale overheden zouden de vraag naar nieuwe woningen te laag inschatten en het behoud van de open ruimte belangrijker vinden.

De onderzoekers deden 24 diepte-interviews met gemeenten, provincies, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars. De conclusies zijn niet van toepassing op krimpgebieden.


Lees meer over:

WoningmarktEconomie

Aanbevolen artikelen