De voormalige ING-bestuurder Hans Verkoren is overleden. Hij werd 72 jaar oud en wordt zaterdag in een overlijdensadvertentie in NRC herdacht door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING Groep.

Verkoren was oprichter van ING Direct, een van de grootste internetspaarbanken ter wereld. In 1978 startte Verkoren bij de toenmalige Postcheque- en Girodienst/Rijkspostspaarbank, die in 1986 overging in Postbank.

Hij bekleedde diverse bestuursfuncties, als laatste van 2004 tot aan zijn pensionering in 2006 als lid van de raad van bestuur van ING Groep. Verkoren noemde zichzelf de grootste donateur van de PvdA.

"Ik betaal al sinds 1970 contributie aan de PvdA naar rato van mijn inkomen. Dat ik daardoor de grootste donateur ben, tja", zei hij in 2009 tegen Quote.