Triodos Bank is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers getikt vanwege tekortkomingen in het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

De bank moet de klantonderzoeksprocessen en processen voor het monitoren van klanttransacties verbeteren.

Triodos zegt de tekortkomingen dit jaar te gaan verhelpen en uiteindelijk te gaan voldoen aan de eisen van de toezichthouder, zo meldt de bank bij de jaarcijfers.

Een woordvoerder vertelt dat DNB geen concreet geval van witwassen heeft gevonden. Er wordt volgens de voorlichter ook niet gesproken over een boete.

'Constant blijven ontwikkelen'

De tekortkomingen zouden aan het licht zijn gekomen bij een sectorbreed onderzoek van DNB. Triodos zou zich er zelf ook al van bewust zijn dat er verbeteringen nodig zijn.

"Het hele speelveld is voortdurend in ontwikkeling. Het is niet een zaak van: op 1 januari heb je een systeem en op 31 december is dat nog toereikend. Dat moet je constant blijven ontwikkelen."

Triodos meldt verder dat de winst in 2018 licht is gestegen, van 37,4 miljoen euro naar 38,6 miljoen euro. Het aantal klanten nam met 5 procent toe naar 715.000.