Gemiddeld klopt van 21 procent van de huishoudelijke apparaten het energielabel niet, concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. De apparaten blijken een of twee energieniveaus minder zuinig.

De NVWA vergeleek de energielabels van 123 producten met hun daadwerkelijke energie-efficiëntieklasse. Ruim een op de vijf apparaten blijkt dus minder zuinig te zijn dan het energielabel aanduidt.

De toezichthouder inspecteerde in 2015, 2016 en 2017 ook 2.707 winkels, om uit te zoeken of die de wettelijk verplichte informatie over producten vermelden. 76 procent van de winkels voorziet huishoudelijke apparaten van een label met alle nodige informatie, maar webwinkels scoren slecht. Van hen voldoet slechts 27 procent aan de eisen.

De onderzochte bedrijven die zich onvoldoende aan de regels houden, hebben een waarschuwing ontvangen van de NVWA. "Op dit moment bereidt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een wetswijziging voor waarmee de NVWA meer bevoegdheden krijgt in de handhaving", schrijft de toezichthouder.

De verplichting tot het duidelijk vermelden van een kloppend energielabel is onderdeel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (WEE), waar de NVWA toezicht op houdt.