DEN HAAG - KPN heeft de verkoop van Vision Networks Tsjechië afgerond. Door deze transactie wordt het moederbedrijf Vision Networks (dat van KPN is) opgeheven. Daardoor komt een lening van Vision Networks aan KPN te vervallen. Dat scheelt 630 miljoen euro. Bovendien neemt door de transactie het eigen vermogen van KPN met miljoen euro toe.

Vision Networks werd in 1997 opgericht omdat KPN de kabelactiviteiten moest verkopen. In het bedrijf werden onder meer de belangen in Casema en ComTel ondergebracht. KPN stak er destijds miljoen euro in, dat ten laste van het eigen vermogen kwam. Van de opbrengst uit die kabelverkopen leende Vision Networks een grote som geld aan KPN. Die lening komt nu te vervallen.