Vrijdag is meer dan de helft van de basisscholen dicht en sluiten docenten van alle onderwijsniveaus zich aan bij een grootschalige actie op het Malieveld. Na de stakingen in 2017 en 2018 is de strijd dus nog niet gestreden. Wat is de reden voor dit opnieuw oplaaiende activisme, nu voor het hele onderwijs?

"Overal is de nood hoog", zegt hoofdbestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Dorien König hierover, die zelf daarnaast leraar is op een montessorischool. Deze keer staken niet alleen basisschooldocenten, maar ook docenten van andere onderwijsniveaus tot aan universiteiten toe.

De AOb is een van de bonden die zich achter de actie scharen. Onder meer FNV Onderwijs en Onderzoek, PO in Actie, VO in Actie en FVoV doen ook mee. Het doel is duidelijk: meer overheidsinvesteringen in het onderwijs, omdat de kwaliteit onder druk staat. "Om het goed te doen, is er 4 miljard euro nodig", zegt König.

“Om het goed te doen, is er 4 miljard euro nodig.”
Dorien König, AOb

'Deze problemen kun je niet negeren'

Een groot bedrag, dat voor meerdere jaren bedoeld is. "Dit willen we onder andere steken in werkdrukvermindering, salarisverbetering voor docenten en in onderwijsondersteunend personeel." De nood uit zich volgens de AOb namelijk in het hele onderwijs op dezelfde manier: door weinig geld zijn de lonen laag, is het moeilijk om nieuwe collega's te vinden en is de werkdruk hoog.

In het basisonderwijs is vooral het loon een struikelblok, zegt Brenda Benne-Saleh, woordvoerder van PO in Actie en leerkracht in het basisonderwijs. "In de bankensector kun je zeggen dat je meer wilt verdienen, maar in het onderwijs mag dat niet, omdat je passie voor je vak moet hebben. Toch blijkt uit onderzoek dat mensen, vooral mannen, wel degelijk het onderwijs verlaten vanwege het salaris. Dan krijg je dus een tekort en een hoge werkdruk."

“De actiebereidheid onder leraren neemt toe.”
Dorien König, AOb

Het is tekenend dat NU.nl Benne-Saleh pas ver na 15.30 uur te pakken krijgt. De afspraak van 12.00 uur op donderdagmiddag ging niet door, omdat de schoolkinderen binnenbleven. "Dat is het onderwijs, hè", zegt ze aan de telefoon.

"Dit zijn problemen die je niet kunt negeren. De actiebereidheid neemt hierdoor ook toe onder leraren, merken wij", zegt König. Die toename hangt ook samen met de acties van basisschooldocenten van de afgelopen twee jaar, denkt ze. "Ik zie het als een traject, waarin al die acties bij elkaar horen."

En hoewel docenten veel plichtsbesef jegens hun scholieren en studenten hebben, leeft het idee dat er iets moet veranderen steeds breder. "We staken niet zomaar in het onderwijs", zegt König.

Toezegging van minister Slob

Maar die toezegging van minister Arie Slob van Onderwijs dan? Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat basisscholen geld krijgen om de werkdruk te verlichten. Dit schooljaar kreeg een gemiddelde school daarvoor al 35.000 euro, maar dat wordt na de zomer jaarlijks 50.000 euro.

"Dit is geen extra investering, maar een kasschuif", zegt Benne-Saleh. Het geld waar het om gaat, was namelijk al gereserveerd voor het onderwijs en wordt nu alleen deels naar voren gehaald. Een ander deel wordt juist uitgesteld, waardoor de sector langer moet wachten op hetzelfde bedrag.

PO in Actie speelde afgelopen jaar een grote rol bij de acties van basisschooldocenten en ziet de actie van vrijdag ook als een voortzetting van de strijd. "De doelen zijn nog niet bereikt. Op dit moment worden er vooral kleine pleisters geplakt, terwijl het grote tekort daarmee niet wordt aangepakt", zegt Benne-Saleh. Genoeg reden dus om weer in actie te komen, stelt zij.

“Dit is geen extra investering, maar een kasschuif.”
Brenda Benne-Saleh, PO in Actie

Vakbond CNV Onderwijs legt het werk niet neer

Opvallend is de afwezigheid van vakbond CNV Onderwijs in het lijstje met bonden die de acties steunen. "We steunen wel de actieweek, die maandag begon, maar leggen vrijdag niet het werk neer", zegt voorzitter Loek Schueler. "Inhoudelijk staan we voor hetzelfde doel, maar we kiezen een andere manier."

CNV ziet de onderwijsbrede actie als een "politieke staking" voor de Provinciale Statenverkiezingen. De bond wil ook niet meestaken, omdat de verschillen tussen de onderwijstypen volgens CNV te groot zijn voor één actie. Ook vindt de bond het te vroeg om het werk neer te leggen. "Staken doe je als je alles hebt geprobeerd. We willen eerst gesprekken aangaan", legt Schueler uit.

König betreurt de afwezigheid van CNV. "Het zou mooi zijn om samen op te trekken, zodat we met z'n allen een vuist kunnen maken." Toch valt het effect van de afwezigheid mee, denkt ze. "We verwachten een vol Malieveld."

Vrijdagochtend kun je meer horen over dit onderwerp in de Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl. Je kunt je gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Of zoek op 'Dit wordt het nieuws' in je eigen favoriete podcastapp.