De producenten van veel biologische producten in de Europese Unie kunnen niet achterhaald worden, schrijft de Europese Rekenkamer in een donderdag verschenen onderzoek. In sommige gevallen duurde het wel drie maanden om de producent van een biologisch landbouwproduct te traceren.

De EU gebruikt een controlesysteem om te bepalen of een product biologisch is of niet. Een andere manier om dit te bepalen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar een product, is er niet.

Volgens de rekenkamer is dit controlesysteem, dat de hele toeleveringsketen van een product omvat, in de laatste jaren verbeterd. Toch kleven er nog aardig wat problemen aan het systeem, schrijft het controleorgaan.

Allereerst komen de handhavingsmaatregelen bij het opleggen van sancties voor het niet naleven van de regels in de verschillende EU-lidstaten niet overeen. Daarbij communiceren lidstaten en controleorganen niet snel genoeg met elkaar, stelt de rekenkamer.

Het controleorgaan raadt de Europese Commissie aan om meer checks uit te voeren in de hele productieketen om zo de traceerbaarheid van biologische producten te verbeteren.