Gemeenten kunnen fors hogere boetes opleggen aan mensen die illegaal hun woning verhuren via platformen als Airbnb, oplopend tot 83.000 euro. Dat laatste is vier keer zo veel als het huidige maximum van 20.750 euro. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft hier woensdag een wetsvoorstel over ingediend, dat grote kans maakt te worden aangenomen.

De regels omtrent onderverhuur van een sociale huurwoning en vakantieverhuur zouden hiermee flink strenger worden. Er kan bij herhaalde overtreding van lokale verhuurregels tot 83.000 euro boete worden opgelegd.

In het voorstel staat ook dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om registratieplicht in te stellen voor mensen die via verhuurplatforms hun woning willen aanbieden voor vakantieverhuur. Als een gemeente dat noodzakelijk acht, kan dit worden uitgebreid met een meld- en vergunningsplicht voor verhuurders.

Iemand krijgt dan bijvoorbeeld een registratienummer dat moet worden vermeld bij een woningadvertentie. Zo kan het maximale aantal verhuurdagen aan banden gelegd worden en kan worden gelet op toeristische verhuur in wijken "waar de balans tussen wonen en toerisme is verstoord", zoals in het persbericht staat.

Met het wetsvoorstel moet de toeristische verhuur, die in sommige steden uit de hand lijkt te lopen, in goede banen worden geleid. Gemeenten moeten meer zicht krijgen op de adressen die worden aangeboden op verhuursites als Airbnb. Die worden nu veelal afgeschermd.