AMSTERDAM - De bezettingsgraad van KLM-toestellen is vorige maand op 83,6 procent uitgekomen. Dit is een daling van 0,1 procent ten opzichte van juli 2001. Het aantal passagiers nam af met 8 procent, maar het aantal stoelen daalde met hetzelfde percentage.

Dat blijkt uit cijfers die de vliegmaatschappij maandag bekendmaakte. De zeer kleine daling is volgens KLM te wijten aan de vrij lage bezetting op de Zuid-Atlantische routes. Op alle andere routes groeit het aantal passagiers net zo hard als de capaciteit van de KLM-vloot.

Het vrachtverkeer vertoont een duidelijke groei, namelijk 6 procent vergeleken met juli vorig jaar. Vooral de vliegtuigen naar Azië en Afrika zijn goed beladen. De hoeveelheid vracht op de Noord-Atlantische vluchten heeft weer bijna het niveau van 2001 bereikt.

De bezettingsgraad van april tot en met juli dit jaar is vrijwel onveranderd gebleven vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Was dit percentage in 2001 nog 80,4, in 2002 steeg het met 0,1 procent. Het vrachtvervoer kende een toename van 5,2 procent.