Jongerenorganisaties roepen samen met de Eerste Kamer op om de verhoging van de rente op studieleningen te bekijken. De 27 organisaties, waaronder de jongerenafdelingen van CDA, D66 en de ChristenUnie, willen dat de huidige vijfjaarsrente op studieschulden wordt behouden.

De Tweede Kamer nam begin december het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan om de rente tien jaar vast te zetten in plaats van vijf jaar.

De nieuwe wet die in het regeerakkoord staat en moet gaan gelden voor jongeren die in 2020 aan hun studie beginnen, gaat studenten met een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro zo'n 5.000 euro extra kosten, berekende het ministerie.

Volgens de jongerenorganisaties is de kans groot dat de rente hoger uitvalt en de studenten nog meer moeten gaan betalen. Zij vinden het niet eerlijk om jongeren die door de invoering van het leenstelsel drie jaar geleden al een veel grotere studielast hebben gekregen, nog eens te belasten met een hogere rente.

Bovendien vloeien de extra renteopbrengsten niet terug naar het hoger onderwijs, dus profiteren studenten ook niet indirect van deze maatregel.