In de eerste aangifteweek hebben al twee miljoen Nederlanders hun aangifte inkomstenbelasting ingevuld. Dat zijn er 200.000 meer dan in dezelfde week vorig jaar, opnieuw een record, zo meldt de Belastingdienst zaterdag.

Van die twee miljoen mensen hebben er 263.000 aangifte gedaan via de app, tegen 208.000 in de eerste aangifteweek vorig jaar.

Een woordvoerder denkt dat mensen al vroeg aangifte doen omdat ze dan voor 1 juli, dus voor de zomervakantie, horen of ze geld terugkrijgen.

Ook was het in een deel van het land de afgelopen week nog voorjaarsvakantie en was het niet bijster mooi weer. Verder is het aangifteformulier al grotendeels ingevuld, zodat veel mensen het alleen maar hoeven na te lopen voordat ze het versturen.

Op de website van de fiscus wordt druk gezocht naar informatie over aftrekposten, met name welke zorgkosten aftrekbaar zijn. Ook wordt veel gezocht op het doen van aangifte en welke gegevens daarvoor nodig zijn.

Jaarlijks doen twaalf miljoen Nederlanders aangifte: negen miljoen in de aangifteperiode van 1 maart tot 1 mei, de rest vraagt uitstel aan en verstuurt de aangifte later in het jaar.